Non Profit

Afrikanska Mästerverk i unikt samarbete

Under 2013 och 2104 ställer Världskulturmuseerna ut den internationellt uppmärksammade utställningen Dynasty and Divinity: Ife Art in Ancient Nigeria i Bergrummet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg. Utställningen visas i Sverige under namnet Afrikanska Mästerverk och är en delvis omarbetad version av ursprungsutställningen. Som ett led i kommunikationsarbetet upprättades under ledning av Smith ett strategiskt samarbete med biståndsorganisationen Afrikagrupperna. För Afrikagrupperna innebär samarbetet ytterligare en kanal till allmänheten i syfte att med små resurser bygga kännedom. För Världskulturmuseerna innebär det tillgång till organisationens nätverk av engagerade medlemmar, som både blev en effektiv kanal för biljettförsäljning såväl som samarbetspartner för att anordna programpunkter och sprida kännedom om utställningen.

Världskulturmuseerna_Tada-figuren vid Niger-floden

Se även bloggen afrika.varldskulturmuseerna.se

 

Läs mer →

Raoul Wallenberg live från Budapest 1944

Raoul Wallenberg Live från budapest 1944
En levande historiebok om Raoul Wallenberg

2012 skulle Raoul Wallenberg ha blivit 100 år. Det här uppmärksammas på mängder av olika sätt av det offentliga Sverige, man har skapat monument, haft minnescermonier och skrivit rapporter.

Samtidigt håller människan bakom myten på att glömmas bort. Vem var den 32-åring som skickades av UD och World Refugee Board till Budapest 1944, …och hur kom det sig att just han kunde spela en så avgörande roll i historieskrivningen?

Raoul Wallenberg - Live från Budapest 1944

Hur hade det sett ut om Raoul Wallenberg haft Facebook?

Läs mer →

I samarbete med Allwin

Samarbete med Allwin lönar sig

Här är ett exempel på att Allwin visat sig vara ett företag som det lönar sig att samarbeta med. Abba Seafood som är samarbetspartner med Allwin har vunnit pris för ett klimatsmart tänk. Deras fingertoppkänsla när det kommer till att kunna tillvarata och förutse eventuella utgångar för produktionen har gett utdelning och genom att hela tiden ligga steget före har de på ett smart sätt lett företaget till att klassas som inte bara ett utav utan det mest energismarta i Sverige.

Läs mer →

Ett engagerande namn

Gemensamt Engagemang kom till oss med en tydlig uppgift, ge oss ett namn som är lätt att komma ihåg och som fungerar även om man inte talar svenska. Dessutom behövde man paketera sin unika tjänst. Att distribuera överskott hos främst livsmedelsproducenter. Under våren togs nytt namn och ny profil fram samt ny hemsida som kommunikationsbas, både för engagerade kunder, volontärer och alla andra som stödjer att fräsch mat inte ska kastas utan vidare distribueras till de som behöver den bättre.

www.allwin.nu

Läs mer →

Sverige och Förintelsen – DR

Under de 12 år – 1933-1945 – som nazisterna hade makten i Tyskland präglades Sveriges förhållande till nazityskland av ambivalens. Det fanns heller inte ett Sverige utan många. Svensk utrikespolitik har debatterats mycket, men inte konsekvenserna av densamma. Till exempel utvisningen av judar som dog i Auschwitz.

Smith var under hela projektet strategisk partner för ett komplext projekt och ett svårnavigerat ämne med många aspekter. I projektet ingick en utställning, platsspecifika events, pedagogiskt material, en hemsida med mera. När projektet var slut tog Smith fram en unik dokumentation i form av en arkivmapp som i detalj beskriv varje del i arbetet. Dokumentationen distribuerades till Sveriges riksdagsledamöter.

www.svefor.levandehistoria.se

Läs mer →

Per Anger-priset

 

Per Anger-priset är en internationell utmärkelse som instiftades 2004 av den svenska regeringen. Priset delas ut för att lyfta fram insatser som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att nominera pristagare, utse en jury och organisera allt arbete som rör priset.

Läs mer →

Sverige och Förintelsen

 

Medan det största folkmordet genom tiderna pågick nära Sveriges gränser fortskred svenskarna vardag med midsommarfirande, ransoneringskort och snöskottande. Detta var utgångspunkt för Forum för Levande Historias utställning Sverige och Förintelsen. Utställningen producerades av filmregissören Roy Andersson i samarbete med Kalle Boman och Stig-Åke Nilsson från produktionsbolaget Studio 24.

Smith gjorde marknadsföringen, som i sig blev intressant och lärorik läsning för de som vill lära sig mer om Sveriges moderna historia.

Läs mer →

I demokratins tjänst

Håll vår historia levande

Spelar_roll

Smith tog  2011 fram namn och grafisk identitet för utställningen Spelar roll

Forum för levande historia har uppdraget att med utgångspunkt i Förintelsen tillgängliggöra ämnen som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia vill man påverka framtiden.

PK

Smith har tagit fram namnet för den turnerande utställningen P.K. Ett namn som också intiterade ett antal essäer av bland annat Göran Greider och Dilsa Demirbag-Sten

Läs mer →