Metod

Marknadsföring är för oss summan av att skapa ett varumärke, att bygga koncept som går att kommunicera och slutligen att konvertera människor till kunder eller medaktörer. Vi arbetar med att förändra människors vilja. Alla arbeten vi gör går att spåra till en eller flera av dessa spetskompetenser.

Smiths treenighet

Krav

Varje arbete vi genomför ska också leva upp till fyra definierade krav. Arbetet ska motsvara varumärket, det ska kommunicera de rätta argumenten, motivera internt och självklart skapa uppmärksamt. Vi ser Snyggt! som en viktig del av detta. Ett genomtänkt innehåll i kombination med en upplevelse du vill möta fler gånger skapar både avslut och lojalitet.

Smiths krav


DELA Metod

Facebook Twitter