Försäkringar för dig som tar det lite försiktigt

Försäkringar för dig som tar det lite försiktigt  Försäkringar för dig som tar det lite försiktigt

Smith gjorde en undersökning som visade att få försäkringskunder är beredda att betala för andras misstag. Det kom även fram att om ett bolag kunde visa att de både är enkla att ha att göra med om olyckan är framme, samtidigt som de kan hålla låga priser på sina premier genom att göra en riskanalys av kunderna, skulle man gärna välja det som alternativ.

Efter att ha författat en omfattande kommunikations- och varumärkesplattform har Smith under våren och sommaren 2012 tagit fram Vardias första större kampanj i Sverige. Målet är att tydliggöra Vardias erbjudande, samtidigt som man satsar stora resurser på säljaktiviteter.

Vardia blev årets försäkringsbolag 2012 och är en utmanare på den nordiska marknaden, bolaget finns i Sverige och Norge och har nyligen etablerat sig även i Danmark. Målet är att etablera sig som ett prisvärt alternativ för de försäkringskunder som tar färre risker än andra, men som också vill ha bra ersättning och god service.

Kampanjen löper under andra halvan av 2013 i Sveriges mellanstora städer, först ut är Västerås och Örebro, sedan kommer stad efter stad med lokalt fokus bearbetar svenska städer en efter en.

Genom att kommunicera lokalt så blir det lättare att följa upp med taktiska säljinsatser och TM. Samtidigt som vi förmedlar de mjuka värden som Vardia representerar så samarbetar vi med det taktiska säljet. Smith är Vardias nordiska huvudbyrå.


DELA Försäkringar för dig som tar det lite försiktigt

Facebook Twitter