Det är delarna som gör helheten

DR hösten 2012. Utskicket är en del av en turnerande kampanj med målet att nå mindre företag med TMHs service erbjudande. En utmaning för ett globalt varumärke är ofta just det, att det ses som för stort för den lokala marknaden. Genom radio, DR och TM skapade vi direktkontakt mellan TMH och de lokala företagen. Resultatet kom direkt i form av högre kännedom, högre gillande och flera skarpa affärer. Inte minst som vårt erbjudande var att alla redan är anslutna till Toyotas Material Handlings Trucksupport.

In English

Direct marketing, autumn 2012. This is part of a touring campaign focusing on reaching smaller companies with what services TMH is offering. A challenge for a global brand like this is that it’s often seen as too big for the local market. Through radio, direct marketing and TM, we created direct contact between TMH and local companies. The result came quick, with a higher awareness, a greater appreciation and several new collaborations. A much appreciated result, especially when the offer was reaching out to everyone already connected to Toyota Material Handling Truck Support.


DELA Det är delarna som gör helheten

Facebook Twitter