Världskultur-museerna

Afrikanska Mästerverk i unikt samarbete

Under 2013 och 2104 ställer Världskulturmuseerna ut den internationellt uppmärksammade utställningen Dynasty and Divinity: Ife Art in Ancient Nigeria i Bergrummet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg. Utställningen visas i Sverige under namnet Afrikanska Mästerverk och är en delvis omarbetad version av ursprungsutställningen. Som ett led i kommunikationsarbetet upprättades under ledning av Smith ett strategiskt samarbete med biståndsorganisationen Afrikagrupperna. För Afrikagrupperna innebär samarbetet ytterligare en kanal till allmänheten i syfte att med små resurser bygga kännedom. För Världskulturmuseerna innebär det tillgång till organisationens nätverk av engagerade medlemmar, som både blev en effektiv kanal för biljettförsäljning såväl som samarbetspartner för att anordna programpunkter och sprida kännedom om utställningen.

Världskulturmuseerna_Tada-figuren vid Niger-floden

Se även bloggen afrika.varldskulturmuseerna.se

 

Läs mer →

Att beskriva en matrisorganisation

Världskulturmuseerna består av fem museer med en gemensam organisation, de olika rollerna i organisationen är inte nödvändigtvis knutna till de geografiska lägena för verksamheten, istället är det de olika ansvarsområden som styr den dagliga arbetet oavsett plats. Ibland sammanfattas matrisorganisationer något raljerande som “en organisation där alla har flera chefer att rapportera till”. Nåväl i verkligheten är det inte alls lika krångligt som det låter, för en gång skull är det alltså något som är svårare att beskriva än att leva efter. Smith bidrog i arbetet att forma den nya organisationen och hjälpte till med illustrationer under arbetet. Blir du sugen på att veta mer om matrisorganisationer rekommenderar vi Wikipedia-artikeln i ämnet.

skiss_3_tryckpress

Läs mer →