Hur vi arbetar

Metod

Marknadsföring är för oss summan av att skapa ett varumärke, att bygga koncept som går att kommunicera och slutligen att konvertera människor till kunder eller medaktörer. Vi arbetar med att förändra människors vilja. Alla arbeten vi gör går att spåra till en eller flera av dessa spetskompetenser.

Smiths treenighet

Läs mer →

Smith är bra för Sverige

Smith har sedan starten 2001 engagerat sig i ett antal svenska start-ups. Här följer ett urval av företag där vi varit med från början och bidragit med koncept, varumärkeskunskap och engagemang.

Barnebys 2011

2011: Auktionsvärlden är stadd i förändring, något som inte minst märktes när en av Smiths grundare skulle köpa ett oljestilleben. Nästan alla auktionshus fanns på nätet men ingenstans kunde man göra en enkel sökning och få upp auktonsvärldens utbud. Så föddes idén. Idag täcker sajten hela det nordiska utbudet och har under våren 2013 lanserats i England.

www.barnebys.se
www.barnebys.co.uk

Läs mer →

Då och nu

Dåtid

Smith bildades sommaren 2001 av partners som arbetat tillsammans under flera år på en större byrå. Ambitionen var att skapa en mindre och flexiblare organisation som har förmåga att bli en högt värderad partner i varje kundrelation. Smith korsbefruktar erfarenheter från strategi, kreativitet och formgivning. Byrån har även engagerat sig som partner i varumärken såsom Rodeo Magazine och Got2Get. Det utvecklar byråns kreativitet och entreprenörskap.

 

Nutid

Smith är en strategisk partner för företag och organisationer i kommunikationsfrågor. Medielandskapet kräver att budskapen vi sänder kommer i olika skepnader och möter målgruppen på hemmaplan, när den har garden nere och är mottaglig för dialog. Det förutsätter flexibilitet och nära samarbete med PR, undersökningsföretag och ledningen hos byråns kunder.

Läs mer →