Cordon-Bleu

Köksredskap för finsmakare

Med de bästa köksartiklarna världen erbjuder har Cordon Bleu byggt upp ett varumärke som vida överträffar företagets storlek. Här säljs franska köksspisar importerade från utvalda tillverkare och bortåt fyratusen andra noga utvalda köksprodukter.

Under devisen Köksredskap för finsmakare vårdar Smith varumärkets utveckling. Lösningarna talar direkt till en hungrig och smakkänslig målgrupp och har också uppmärksammats i bland annat reklamtävlingen Epica.

Läs mer →

Första kampanjen 2001

Smiths första kampanj för Cordon Bleu publicerades i Epica och fotades av vår AD Eric Ericsson i vårt eget konferensrum. Vi hade sniglar, tuppar, sköldpaddor och grodor i rummet. Det kväkte, gols och pep. Hela kontoret luktade zoo. Med det blev ett fantastiskt jobb, som höjde kundens omsättning och la grunden för för ett långt samarbete. Strategin var att jämställa köksredskapen med råvaran och därigenom visa att Cordon-Bleus verktyg är lika viktiga som fisken, tuppen eller grodan du är på väg att laga till.

Cordon-Bleu chose Smith in 2001. The first campaign was published in Epica and photographed by our Art Director Eric Ericsson in our own conference room. We had snails, roosters, turtles and frogs in the photo shoot. The entire office smelled like a zoo. But it turned out to be a fantastic job that increased customer turnover and laid the foundation for a long partnership. The strategy was to equate kitchenware with raw material and thereby demonstrate that the equipment that Cordon-Bleu has to offer are as important as the fish, rooster or frog that you are about to cook.

Läs mer →