Afrikanska Mästerverk i unikt samarbete

Under 2013 och 2104 ställer Världskulturmuseerna ut den internationellt uppmärksammade utställningen Dynasty and Divinity: Ife Art in Ancient Nigeria i Bergrummet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg. Utställningen visas i Sverige under namnet Afrikanska Mästerverk och är en delvis omarbetad version av ursprungsutställningen. Som ett led i kommunikationsarbetet upprättades under ledning av Smith ett strategiskt samarbete med biståndsorganisationen Afrikagrupperna. För Afrikagrupperna innebär samarbetet ytterligare en kanal till allmänheten i syfte att med små resurser bygga kännedom. För Världskulturmuseerna innebär det tillgång till organisationens nätverk av engagerade medlemmar, som både blev en effektiv kanal för biljettförsäljning såväl som samarbetspartner för att anordna programpunkter och sprida kännedom om utställningen.

Världskulturmuseerna_Tada-figuren vid Niger-floden

Se även bloggen afrika.varldskulturmuseerna.se

 


DELA Afrikanska Mästerverk i unikt samarbete

Facebook Twitter